Velkomen til Sotra-Øygarden Turlag

Innhald:

Vedtekter for Sotra og Øygarden turlag

1. Formål

Sotra og Øygarden Turlag har som mål å få fleire til å bruka naturen på Sotra og i Øygarden, og å bli betre kjent i nærmiljøet.

Dette vil vi gjere ved å

2. Medlemskap og kontingent:

3. Årsmøtet:

Styret:

Styret består av leiar og 4 medlemer. Styremedlemene vert valt for 2 år, og to er på val kvart år. Styret konstituerer seg sjølv.

Revisor:

Det skal veljast 2 revisorar som kvar vert valt for 2 år, men det er val på ein kvart år, slik at det vert overlapping.

Valkomité:

Det skal veljast valkomité som består av 3 medlemer som kvar vert valt for to år, men det er val på ein eller to kvart år slik at det vert overlapping. Formann i valkomitéen vert valt på årsmøtet.

4. Oppløysing: