Velkomen til Sotra-Øygarden Turlag

Innhald:

Ønskjer du å bli medlem i turlaget?

Send oss ein email ved å nytte adressa nedanfor, eller ta kontakt med eit av styremedlemmene.

Klikk her for å sende ein email

Turlagets emailadresse er: sot.oyg.turlag@gmail.com