Velkomen til Sotra-Øygarden Turlag

Innhald:

Sotra-Øygarden Turlag har bygd nye gangbruer

I løpet av våren 2017 har turlaget bygd 25 nye gangbruer på vestsida
av Bildevatnet, på strekninga mellom demningen og sørenden av vatnet.

Ein god gjeng entusiastiske medlemar bar materialar innover i
terrenget og monterte bruene på dei våtaste strekningane.

Tiltaket gjer det lettare å ferdast i dette flotte området.

Mesteparten av dugnadsgjengen ved ein av de nye gangbruene.