Velkomen til Sotra-Øygarden Turlag

Innhald:

Søndagsturar Våren 2009

Dato 15.03.2009
Turrute Fjæreidevatnet - Eide - Maggevarden - Spjeldsfjellet - retur
Turtype Middels krevjande tur 3 1/2 - 4 timar
Frammøte Ved Fjæreide vassverk Kl 10.30
Turleiar Odd Bjarne Solsvik Kart
 
Dato 29.03.2009
Turrute Rundtur Hjelme - Bakken
Turtype Lett tur 2 1/2 - 3 timar
Frammøte Hjelme gamle kyrkje Kl 10.30
Turleiar Trygve Fjeldstad Kart
 
Dato 19.04.2009
Turrute Goltasundet langs kysten til Selstø. Retur vert organisert.
Turtype Lett tur 2 1/2 - 3 timar
Frammøte Glesnes skule Kl 10.30
Turleiar Arthur Selstø Kart
 
Dato 03.05.2009
Turrute Totland rundt via Livarden
Turtype Lett tur 3 - 4 timar
Frammøte Straume terminal Kl 10.00
Turleiar Jens Jebsen Kart
 
Dato 31.05.2009
Turrute Sju-fjellstur frå Haganes til Spjeld
Turtype Krevjande tur 7 - 9 timar
Frammøte Haganes Kl 09.00
Turleiar Einar Espeskog Kart
 
Dato 14.06.2009
Turrute Høgafjellet på Osterøy
Turtype Krevjande tur 5 1/2 - 6 1/2 timar
Frammøte Straume terminal Kl 09.30
Turleiar Ivar Birger Sangolt Kart

Tilbake