Velkomen til Sotra-Øygarden Turlag

Innhald:

Søndagsturar Hausten 2016

Dato 4. september 2016
Turrute Selstø - Tenneset - Keipen - Selstø (Sund)
Turtype Middels krevjande tur, ca 4 t
Frammøte Selstø - krysset, kl 10.30
Turleiar Arthur Selstø  
 
Dato 18. september 2016
Turrute Svartediket - Rundemanen - Knatten - Svartediket
Turtype Middels krevjande tur, ca 4 - 4,5 t
Frammøte Parkeringsplass v/Fjell rådhus, kl 10.30
Turleiar Atle Nordvik  
 
Dato 2. oktober 2016
Turrute Gløvrebu - Sæle (Øygarden)
Turtype Lett tur, ca 3 - 3,5 t
Frammøte Gml. Hjelme kyrkje, kl 10.30
Turleiar Eli Svellingen  
 
Dato 16. oktober 2016
Turrute Livarden (Totland)
Turtype Middels krevjande tur, ca 4 - 4,5 t
Frammøte Parkeringsplass ved Fjell Rådhus, kl 10.00. Mrk tida
Turleiar Jens Jebsen  
 
Dato 30. oktober 2016
Turrute Sotra-Øygarden turlag sin oppsette tur sønd. 30.10,
Fjæreide-Kårtveit-Spjeld-Fjæreide går ut.
Det blir tur i terrenget i nærområdet på Knappskog.
Turtype Lett tur, ca 2 - 2,5 t
Frammøte Park.plass v/ Knappskog nye skule, kl 10.30
Turleiar Einar og Turid Espeskog. Velkommen på tur med oss.  
 
Dato 13. november 2016
Turrute Tjeldstø - Alvheimsmarka - Tjeldstø
Turtype Lett tur, ca 2,5 - 3 t
Frammøte Tjeldstø bedehus, kl 10.30
Turleiar Trygve Fjeldstad  
 
Dato 27. november 2016
Turrute Ulveset - Revurdsvatnet - Morland - Fjell
Turtype Lett tur, ca 3 - 3,5 t
Frammøte Fjell kyrkje, nedre parkeringsplass, kl 10.30
Turleiar Atle Nordvik og Einar Espeskog