Tilbake

Bilder fra turen den 30. september 2012

Turgruppen I

Turgruppen II

Minne fra eksplosjonsulykken i 1944

_

_

Samling ved en flott varde

Tilbake