Tilbake

Bilder fra turen den 2. september 2012

Klar for start

_

_

Nydelig område

Og nydelig hage

Ekte?

_

_

Ekte norsk lyng

_

_

Pause i godt vær

Vennskapelig møte

_

Ved slutten av turen

Tilbake