Tilbake

Bilder fra turen den 29. april 2012

Start ved vestre ende av Kolltveittunnelen

_

_

Kleivane - Ulveset

_

Vann må forseres

_

_

_

Samlerobjekter

Morland

_

Imponerende byggverk

Tilbake