Tilbake

Bilder fra turen den 25. mars 2012

Før starten av årets første tur

_

Godt fremmøte

_

_

_

_

Fra en forgangen tid

Matpause

_

_

Fint byggverk

Vakker natur

Rester av bølgekraftverket

Tilbake