Tilbake

Bilder fra turen den 4. september 2011

Høstens første tur - en frisk gjeng

_

På Kleppeaksla

_

Ved minnesmerket etter flyulykken i 1948

Tilbake i lavlandet

Tilbake