Tilbake

Bilder fra turen den 20. august 2017

Start første dag

Reinmose over alt

På veg til Kvannslådalsbue

Inngangen til Rondane Nasjonalpark

Fjellvidder med reinmose

På veg til Peer Gynthytta

God skilting av turstiar

En pust i bakken på vei til Peer Gynt hytta

Matpause

Nydeleg ver

Fin natur

_

Snart framme ved Peer Gynthytta

Gangbru over elv ved Peer Gynthytta

Noen valgte en annen rute til Peer Gynt hytta. Her på Haukberget.

Pause ved Baksidevassberget I. Er skiltet blåst bort?

Pause ved Baksidevassberget II

Smuksjøseter sett fra Baksidevassberget

Til Peer Gynt hytta via Baksidevassberget

Matpause ved Peer Gynthytta I

Matpause ved Peer Gynthytta II

Matpause ved Peer Gynthytta III

Matpause ved Peer Gynthytta IV

Matpause ved Peer Gynthytta V

Pause ved Smuksjøseter I

Pause ved Smuksjøseter II

Pause ved Smuksjøseter III

Pause ved Smuksjøseter IV

Pause ved Smuksjøseter V

På vei til Formokampen

Kvile i ei dyregrav på Formokampen

Matpause i dyregrava

På veg ned att

En liten hvil i mosen

Ein glad turgjeng

Rondane Haukliseter Fjellhotell

Gruppebilete av deltakarane på turen

Utsøkt middagsbuffe´ I

Utsøkt middagsbuffe´ II

Utsøkt middagsbuffe´ III

Utsøkt middagsbuffe´ IV

Kyr på beite

Fin natur

To spreke pensjonister på vei over Heimfjellet

Fjellandskap

Rast ved Putten seter

Utsikt mot bygda Sel

Ved Kluftåthaugen – utsiktplass mot bygda Sel

Rondane Haugliseter Fjellhotell

Tilbake