Tilbake

Bilder fra turen den 13. november 2016

Frammøte Tjeldstø I

Frammøte Tjeldstø II

Turleiear fortel

Torvhus

Restaurert torvhus

_

_

_

Våtmarksområde ved Tjeldstø I

Våtmarksområde ved Tjeldstø II

Restaurert uthus I

Restaurert uthus II

Turdeltakarar

_

Gamle rutebåtkaien på Tjeldstø

"Havglans" ved kai på Tjeldstø

Turleiar fortel frå gamle dagar om bygda Tjeldstø

Tilbake