Tilbake

Bilder fra turen den 4. september 2016

Høstsesongen 2016 er i gang!

Nydelig møllehus i Selstøvågen

_

Mye godt arbeid er gjort for turgåerne

Noen steder er det bratt

Her er det åpent terreng

Shetland rett vest!

Små sund strekker seg langt inn

_

Pause I

Pause II

Orientering fra turleder

Utsikt mot Goltasundet

Godt skiltet turområde

Hytter ved Goltasundet

En fin hengebro

...med et fint navn!

_

Hvem har laget dette tro?

Ruten vi gikk

Tilbake