Tilbake

Bilder fra turen den 21. august 2016

Start første dagen

Sauer på beite

En blid gjeng

På veg til Kvannslådalsbue

Turdeltakarane framme ved Kvannslådalsbue

Kvile ved Fjellalteret på Høvringen

Turleiar fortel

Litt orientering

Pause i fjellheimen i Rondane

Andre dagen på veg til Peer Gynthytta

Nydeleg fjellterreng

Fin natur og nydeleg ver

Snart framme ved Peer Gynthytta. Bråkdalsbelgen i bakgrunnen

Matpause ved Peer Gynthytta I

Matpause ved Peer Gynthytta II

Matpause ved Peer Gynthytta III

God skilting av turstiar

På veg frå Peer Gynthytta til Smuksjøseter

Matpause ved Smuksjøsetra

Klar for tur tredje dagen

På veg til Baksidevassberget

Pause

Klar for tur til Formokampen siste dagen

Nydeleg ver på turen oppover

3 blide jenter på Formokampen

Endeleg på toppen

Varden på Formokampen

Matpause i ei dyregrav på Formokampen

Rast ved Putten Seter

Rast ved Putten Seter

Rondane Haukliseter Fjellhotell

Jubileumskake. Sotra-Øygarden turlag 25 år

Leiar Turid Espeskog fortel om turlaget sine 25 år

Gruppebilete av deltakarane på turen

Tilbake