Tilbake

Bilder fra turen den 19. juni 2016

Havfrue

Informasjonsskilt

På Idlefjellet

Utsikt frå Idlefjellet

Utsikt frå Idlefjellet mot Lønøy

Pause I

Pause II

Store mengder skjelsand ved Sandeid (svart/kvitt)

(svart/kvitt)

Alle deltakarane ved Sandeid (svart/kvitt)

Godt med hvile (svart/kvitt)

God skilting

Tilbake