Tilbake

Bilder fra turen den 3. april 2016

Klar for tur

Turgruppen I

Turgruppen II

Godt skilta turløyper

Ved Bråtavarden

Ved Lynghovda

Ved Nesvika

Vrakgods i Nesvika

Skilt i Nesvika

Tilbake