Tilbake

Bilder fra turen den 1. november 2015

Alle samlet på Hjelteryggen

_

_

_

Vi er kommet til Våge

_

Utsikt mot Anglevik

Litt fjellklatring inngår

Foldnes / Larslia

Terrenget er kupert

_

Turgruppen I

Turgruppen II

Ruten vi gikk

Tilbake