Tilbake

Bilder fra turen den 20. september 2015

Godt fremmøte til turen

Turleder informerer om fremdriften i utbygging av Løvstien

Ved Starten av Løvstien - ovenfor Riplegården

Denne attraksjonen er kalt Tretoppen

Interressant for barn og voksne

Bergen havn - utsikt fra vest

En av utsiktsplassene langs stien

Puddefjorden

Ytre del av Puddefjorden

_

God stemning i gruppen! Stien går noen steder like bak bebyggelsen

Her slutter Løvstiens nordre del i dag

_

Pause i amfiet

Klar for turens siste del

Tilbake