Tilbake

Bilder fra turen den 14. juni 2015

På vei opp mot østsiden av Bildevatnet

_

Nesten på toppen

Matpause i Bjørkedalen

_

_

Turgruppen I

Turgruppen II

Utsikt mot Nord-Vest

Nedstigning mot Bildøybakken

Tilbake