Tilbake

Bilder fra turen den 2. november 2014

Turgruppen med turleder i midten

Vi er i gang

_

Husmannsplass

_

Ved fyret

Det står mange fine grunner igjen

Fint sted for matpause

_

_

Mange tar godt vare på husene

På returen

Tilbake