Tilbake

Bilder fra turen den 24. august 2014

Turstart første dagen

Klar for tur

Utsikt mot Høvringen

Ned frå Anaripiggen

Godt skilta turløyper

På veg til Kluftåhaugen

Matpause nær Kluftåhaugen

Utsikt mot bygda Sel

På Kluftåhaugen

På toppen av Formokampen

Utsikt frå Formokampen 1428 m o.h.

Varden på Formokampen

Bru over elv til Peer Gynt-hytta

Rasteplass ved Peer-Gynt-hytta

Turleiar informerer

Godt med ein kvil

På veg mot Baksidevassberget

På toppen av Baksidevassberget

Utsikt frå Baksidevassberget mot Smuksjøseter

Glad turgjeng

Nedover mot Smuksjøen

Fin natur langs elva Høvringsåe

Smuksjøen

Gruppebilete av turdeltakarane

Tilbake