Tilbake

Bilder fra turen den 15. juni 2014

Klar for tur

Kunst i naturen

_

_

_

_

Vakkert kystlandskap

_

_

Pause

Trollfigur I

Trollfigur II

Tilbake