Tilbake

Bilder fra turen den 30. mars 2014

En glad turgjeng

Skogsvegen har noen stigninger

Her går nedstigningen fra Vorlandstuo

Turleder orienterer om Fadrabordet

Pause på Førdesveten

På Randifjell

Vorlandstuo I

Vorlandstuo II

Nydelig utsikt

Gruppen samlet

Tilbake