Tilbake

Bilder fra turen den 20. oktober 2013

Grunn etter sommerfjøs - båsene vises

Mye arbeid ble lagt ned på gårdene av våre forgjengere

Fint vær til turgåing

_

_

_

Klatretau må til der det er bratt

Naust i bratt terreng

Lokalkjent turleder

Tilbake