Tilbake

Bilder fra turen den 25. august 2013

Start 1. dag

Utsikt frå Anaripiggen 1211 m høgt

Fjellandskap

Utsikt til bygda Sel - 1

Utsikt til bygda Sel - 2

Solnedgang ved fjellet Blåhø 1617 m høgt

Start 2. dag

På veg til fjellet Formokampen

Utsikt mot fjellet Formokampen 1428 m høgt

Pause

Område ved Peer Gynthytta

Utsikt mot fjellet Bråkdalsbelgen 1915 m høgt

Den nye Peer Gynthytta

Den gamle Peer Gynthytta

Utsikt mot fjellet Søre Skorutberget 1309 m høgt

Kongesteinen

Reinsmose og mange andre plantar

Rondane Haukliseter Fjellhotell

Plantar i uteljande fargeskala

Gruppebilete av deltakarane på turen

Tilbake