Tilbake

Bilder fra turen den 21. april 2013

Før oppstart

_

Gammel historikk er bevart

_

Det er vår!

Mye interessant informasjon fra turleder underveis

Åpent landskap

Deler av turen gikk i skogsområde

Her beskrives det strevsomme livet til våre forfedre

_

_

_

Etter en vindfull, men fin tur

Kartet viser hvor vi gikk

Tilbake