Tilbake

Bilder fra turen den 19. juni 2011

Ombordstigning

_

_

_

Turleiaren har ordet

_

_

_

Grilling i det fri

Det var 34 deltakarar med på turen

_

_

Imponerande landskap

Kajakker i Nordsjøen

Tilbake