Tilbake

Bilder fra turen den 22. mai 2011

Mye fint å fotografere

_

Det var godt fremmøte

På historisk grunn

_

_

_

_

Turgruppen med Nordsjøen som bakgrunn

Det finnes ikke dårlig vær...

Tilbake