Tilbake

Bilder fra turen den 10. april 2011

Turen er godt i gang

_

Turlederen orienterer

_

_

Med Nordsjøen som bakgrunn

Fortjent pause

_

_

_

_

_

Tilbake