Tilbake

Bilder fra turen den 27. mars 2011

Starten av årets første tur

Kort pause mellom Fjæreide og Kårtveit

_

_

Langs vegen sør på Kårtveit

Mot Spjeldsfjellet

Det var disig på toppen

Returen gikk på nordsiden av Fjæreidepollen

Tilbake