Tilbake

Bilder fra turen den 17. oktober 2010

Trygve Fjeldstad orienterer

_

_

_

Rast i skogen

_

_

_

_

Det var godt fremmøte på turen

Tilbake