Tilbake

Bilder fra turen den 25. april 2010

Samling før start

På Nipafjellet

Gruppen samlet

Nesjavika

Tælavåg

Tilbake