Tilbake

Bilder fra turen den 15. mars 2009

Klar for avgang - turleder Odd Bjarne Solsvik orienterer

Vestnytt var med

På vei opp til Spjeldsfjellet

På Spjeldsfjellet

Flott utsikt

Turgruppen

Tilbake